Skip to main content

MoBo 3

Med fokus på livskvalitet

Sannolikt kommer vi att resa, arbeta och leva på ett annat sätt framöver. Vi vill nu testa att skapa något nytt tillsammans med dig på Skvadronsbacken i Rissne.

Läs mer om projektet

 

Vad är Mo-Bo 3?

Det är ett forskningsprojekt som vill tänka nytt kring framtidens boende och smidiga transporter.
Forskningsprojektet