Om projektet

Under hösten 2013 började vi renovera garaget och gården på Rissneleden 17–95. Framåt hösten 2015 beräknas arbetet vara klart.

När renoveringen är klar kommer hyresgästerna att få både en modernare gård och ett mycket fräschare garage.

Varför renoverar vi?

I garaget behöver vi bland annat laga de pelare och balkar som blivit skadade av vatten som läcker in från gården. Vi behöver också täta mellan garaget och gården så att det inte längre kan läcka in vatten. Det innebär att vi behöver riva och bygga upp hela gården på nytt

Vi kommer också passa på att fräscha upp garaget genom att måla om, byta belysning och delar av ventilationen. På gården planterar vi nya växter, byter belysning och markbeläggning.

Arbeten i garaget

 • Ny färg på väggar och tak
 • Ny asfalt på golvet
 • Ny färg på pelare
 • Ny linjemålning
 • Ny, förbättrad energisnål belysning
 • Nytt tätskikt från gården för att slippa vatten som läcker in
 • Reparation av skadade balkar och pelare

Arbeten på gården

 • Nya träd, buskar och blommor
 • Bättre belysning som sparar energi och gör det ljusare och tryggare på gården.
 • Vi planerar gården för att tillgodose olika behov och åldrar.
 • För att fånga upp bra idéer planerar vi gården bland annat i samarbete med en gårdsgrupp som får tycka till om av gårdsförnyelsen.
Rissneleden 17-95
@map:59.377368, 17.961541:map@
 
 • Stadsdel: Hallonbergen
 • Adress: Rissneleden 17-95
 • Fastighet: Vandraren 8
 • Lägenheter: 502
 • P-platser: 426
 • Byggstart: Oktober 2013
 • Projekt: Renovering av garage och gård