Sökande hos Förvaltaren

För att du ska kunna stå som sökande i Förvaltarens kö behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. Ändamålet med behandlingen är att kunna administrera din kötid samt ansökan/intresseanmälan. Personuppgifterna kan också användas för Förvaltarens egen marknadsföring till dig som sökande, för statistik och i förekommande fall för att bedöma sökandes lämplighet. Den lagliga grunden för behandling är i första hand en intresseavvägning. Uppgifterna finns kvar så länge du står i Förvaltarens kö.

Din köplats avslutas automatiskt om du inte inom ett år har varit inloggad och markerat fortsatt intresse att stå i vår kö. Efter ytterligare ett år som inaktiv raderas automatiskt dina personuppgifter. Om du vill att Förvaltaren mer skyndsamt raderar dina personuppgifter kan du meddela att du inte önskar stå kvar i kön. Då tar vi bort din köplats och raderar dina personuppgifter snarast möjligt.

För radering kontakta dataskydd@forvaltaren.se alternativt kontakta vår kundtjänst (https://www.forvaltaren.se/artikel/kontaktsidor för information om öppettider).