Upphandling

Många av våra tjänster sköts av duktiga entreprenörer för exempelvis hissar, underhållsarbeten och byggarbeten. För att försäkra oss om bästa möjliga kvalitet gör vi noggranna upphandlingar.

Vårt mål är att samarbeta med dig som har höga ambitioner, jobbar effektivt och lever upp till Förvaltarens värdegrund.

Som kommunalt bolag tillämpar vi lagen om offentlig upphandling (LOU). Du hittar våra aktuella upphandlingar i e-Avrop, se länkrutan.

Kontakt

Du når oss via upphandling@sundbyberg.se.

Anbud

Har du frågor som rör anbud eller ansökan? Då är du välkommen att kontakta den handläggare som anges i annonsen.

Normalt lämnas anbud digitalt, se länken till e-Avrop i länkrutan.

Att tänka på

  • Läs igenom upphandlingsdokument noggrant så att du vet vilka kriterier som gäller för att bli godkänd som leverantör.
  • Se till att svara på alla krav och det som efterfrågas i upphandlingsdokumentet.
  • Kontrollera alla viktiga datum.
  • Kontrollera om ändringar eller förtydliganden har gjorts i e-Avrop, du ansvarar själv för att bevaka detta.
  • Se till att det anges en behörig företrädande för anbudet.
  • Ställ frågor om något inte är tydligt.

Katarina wik

Senior upphandlare
08-706 92 06
katarina.wik@forvaltaren.se

madelén blomberg

Upphandlare
08-706 91 66
madelen.blomberg@forvaltaren.se