Skip to main content

Om projektet

Husen på Rissneleden byggdes i början av 70-talet och vi ser nu att fastigheterna är i behov av en modernisering. 

Du känner säkert igen dig i att kök och badrum har sina skavanker. I väggar och golv finns också vattenledningar, värmerör och avloppsrör som är utslitna och behöver bytas ut. Samtidigt behövs alltmer resurser för att sköta om och värma upp lägenheterna som är från tidigt 1970-tal.

Då Rissneleden 17-95 består av så många fastigheter planeras moderniseringen ske i etapper. Därför kommer du och dina grannar att påverkas under olika tidpunkter och beröras av olika typer av information vid olika tillfällen. Vi kommer att anpassa projektplatsen
på vår hemsida så att du ser vad som är aktuellt på just din adress.

 

Rissneleden 17-95
@map:59.377404, 17.962448:map@
 
  • Stadsdel: Hallonbergen
  • Adresser: Rissneleden 17–95
  • Fastigheter: Vandraren 9
  • Lägenheter: 505 st.
  • Lokaler: Cirka 63 lokaler.
  • Byggstart: Ej fastställt.
  • Projekt: Renovering av fastigheterna vid Rissneleden.