Skip to main content

Om projektet

Husen på Rissneleden byggdes i början av 70-talet och vi ser nu att fastigheterna är i behov av en modernisering. 

Fastigheterna har sedan tidigare fått uppfräschade garage gårdar samt att bjälklag har setts över. Men det finns fler behov i fastigheten och dessa behöver ses över för att säkerställa husens skick.

Det som behöver åtgärdas här och nu är ett underhållsarbete av fastigheternas tappvattenledningar som är slitna. Vi ser detta som ett första steg i en bredare modernisering. 

Husen byggdes 1971 och är nu 50 år gamla. Efter så lång tid håller stora delar av material och installationer inte längre måttet. Antalet läckage och vattenskador ökar, inredningen är sliten och går sönder allt oftare. Maskiner som hissar och ventilationsfläktar stoppar och blir stående. Byggnaderna behöver genomgå en mer omfattande moderniserong för att de ska hålla i ytterligare 50 år.

Ovan är behov som vi som fastighetsförvaltare ser, men vi är också intresserade av att få höra vilka tankar du som bor har, vad du ser behov av i din lägenhet och i fastigheten som helhet.

Rissneleden 17-95
@map:59.377404, 17.962448:map@
 
  • Stadsdel: Hallonbergen.
  • Adresser: Rissneleden 17–95.
  • Fastigheter: Vandraren 9.
  • Lägenheter: 505 st.
  • Lokaler: Cirka 63 st.
  • Byggstart: Ej fastställt.
  • Projekt: Renovering av Rissneleden.