Tidplan

Än är det ett tidigt skede av förberedelserna. Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras. Du kan vara trygg med att vi återkommer i god tid med mer information. Tidplanen uppdaterades 2020-06-22

Vi håller löpande kontakt med dig – dels personligt genom projektsamordnaren, dels via information i din brevlåda eller i trapphuset och dels via e-post och här på vår hemsida. Kom ihåg att uppdatera din e-postadress på Min sida så att du även kan få information direkt till din mejl. 

2019-2020

Planering och förberedande arbeten. Vi går igenom husens skick då vi tittar på teknisk status, exempelvis avlopp, vattenledningar, värmesystem, elledningar, kök, badrum och tak.

våren 2020

 • Vi går fortsatt igenom husens skick.
 • Förhandlingar med Hyresgästföreningen.

juni 2020

Rensning av förråd och cykelrum.

augusti-oktober 2020

 • Vi tar kontakt om medgivanden för renoveringen - samt behov och önskemål vid tillfällig flytt. 
 • I augusti tar vi kontakt med dig på Götgatan 18, i oktober Götgatan 16 och i november Götgatan 14.
 • Vi bjuder in till visningslägenhet. Du kan se tapeter, kakel, klinker och annat - och diskutera dina val.

Höst 2020 – vinter 2020/2021

Fortsatt planering, projektering och hyresgästkontakter.

Våren-sommaren 2021

 • Renoveringen är planerad att starta våren 2021. Den görs i etapper, ett hus i taget med start på Götgatan 18. Sedan följer Götgatan 16 och slutligen Götgatan 14.
 • Renoveringen beräknas ta ungefär nio månader per hus.

TIDIGARE HÄNDELSER

 • Planeringen inför renoveringen av Götgatan 14-18 startade 2014. Preliminär renoveringsstart var beräknad till 2016.
 • Renoveringsarbetet pausades mot bakgrund av att hyresgästerna fick möjlighet att ombilda fastigheten till bostadsrätt.
 • I juni 2018 stod det klart att husen fortsatt kommer att ägas och förvaltas av Förvaltaren.
Götgatan 14-18
@map:59.364147, 17.975474:map@
 
 • Stadsdel: Centrala Sundbyberg
 • Adress: Tulegatan 11-19, Götgatan 14-18, Råstensgatan 15
 • Fastighet: Östern 5
 • Lägenheter: 84
 • Lokaler: 15
 • P-platser: 20
 • Projekt: Stambyte, nya badrum, nya kök, ny ventilation och effektivare energilösningar. Vi planerar också för sex nya lägenheter högst upp i husen.