Skip to main content

Tidplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras. Du kan vara trygg med att vi återkommer i god tid med mer information. Tidplanen uppdaterades 2021-09-01

Vi håller löpande kontakt med dig – dels personligt genom projektsamordnaren, dels via information i din brevlåda eller i trapphuset och dels via e-post och här på vår hemsida. Kom ihåg att uppdatera din e-postadress på Min sida så att du även kan få information direkt till din mejl. Du kan ställa frågor till projektgruppen genom att mejla gotgatan@forvaltaren.se

Augusti-november 2021

Rivningsarbete utförs på Götgatan 18. Fastigheten stängs för alla utom behöriga byggnadsarbetare.

December 2021-januari 2022

Renovering påbörjas i lägenheterna på Götgatan 18.

Januari-mars 2022

Fönsterbyte påbörjas och även byte av fasader. Bytet av fasader beräknas pågå fram till augusti 2022.  

Juni-juli 2022

Återflytt till Götgatan 18.

 

TIDIGARE HÄNDELSER

Sommar 2021

 • Renoveringen startar. Den görs i etapper, ett hus i taget med start på Götgatan 18. Sedan följer Götgatan 16 och slutligen Götgatan 14.

Vår 2021

 • Vi kontaktar dig som hyresgäst med nulägesrapport och information kring var vi står i renoveringen.
 • Vi bjuder in till visningslägenhet. Du kan se tapeter, kakel, klinker och annat - och diskutera dina val.
 • Vi tar kontakt om medgivanden för renoveringen - samt behov och önskemål vid tillfällig flytt.

Vinter 2020

 • Planering och förberedande arbeten. Vi går igenom husens skick då vi tittar på teknisk status, exempelvis avlopp, vattenledningar, värmesystem, elledningar, kök, badrum och tak. Förhandlingar med Hyresgästföreningen.

Sommar 2020

 • Vi går fortsatt igenom husens skick.
 • Förhandlingar med Hyresgästföreningen.
Götgatan 14-18
@map:59.364147, 17.975474:map@
 
 • Stadsdel: Centrala Sundbyberg
 • Adress: Tulegatan 11-19, Götgatan 14-18, Råstensgatan 15
 • Fastighet: Östern 5
 • Lägenheter: 84
 • Lokaler: 15
 • P-platser: 20
 • Projekt: Stambyte, nya badrum, nya kök, ny ventilation och effektivare energilösningar. Vi planerar också för sex nya lägenheter högst upp i husen.