Registrera dig

Fyll i dina personuppgifter. Fält markerade med är obligatoriska

 • Person/Orgnr:
 • Lösenord:
  • Lösenordet måste vara minst åtta tecken långt
  • Minst en siffra (0 - 9) måste förekomma
  • Minst en liten bokstav (a - ö) måste förekomma
  • Minst en stor bokstav (A - Ö) eller ett specialtecken måste förekomma
  • Godkända specialtecken: ! # ¤ % & / ( ) = ? @ £ $ * : . - + { [ ] }
 • Bekräfta lösenord:
 • E-postadress:
 • E-postadressen är ogiltig
 • Upprepa e-postadress:
 •  
 •  
 • Tänk på att du kan behöva se över dina inställningar för skräppost för att kunna ta emot e-post från avsändaren noreply@forvaltaren.se.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som: namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post, hushållsförhållande, inkomstuppgifter samt boendeform. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera din intresseanmälan för en bostad enligt Fastighets AB Förvaltarens riktlinjer och rutiner. Vi har fått dina uppgifter från dig.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är intresseavvägning. Dina uppgifter kommer att sparas 24 månader efter att din intresseanmälan har raderats. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är:
Fastighets AB Förvaltaren
Box 7510, 174 07 Sundbyberg
08-706 90 00
info@forvaltaren.se
Org.nr 556050-2683

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, nyttja rätten till dataportabilitet eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du via dataskydd@forvaltaren.se. Om du har övriga frågor kring din registrering kontaktar du vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@forvaltaren.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten/Datainspektionen på 08-657 61 00 eller datainspektionen@datainspektionen.se