Registrera dig

Fyll i dina personuppgifter. Fält markerade med är obligatoriska

 • Person/Orgnr:
 • Lösenord:
  • Lösenordet måste vara minst åtta tecken långt
  • Minst en siffra (0 - 9) måste förekomma
  • Minst en liten bokstav (a - ö) måste förekomma
  • Minst en stor bokstav (A - Ö) eller ett specialtecken måste förekomma
  • Godkända specialtecken: ! # ¤ % & / ( ) = ? @ £ $ * : . - + { [ ] }
 • Bekräfta lösenord:
 • E-postadress:
 • E-postadressen är ogiltig
 • Upprepa e-postadress:
 •  
 •  
 • Tänk på att du kan behöva se över dina inställningar för skräppost för att kunna ta emot e-post från avsändaren noreply@forvaltaren.se.
 • Jag/vi samtycker:
Genom att jag och eventuell medsökande kryssar för JAG/VI SAMTYCKER i ovanstående anmälan och skickar den via Internet, ger jag/vi mitt/vårt fulla samtycke och godkännande, enligt personuppgiftslagen (PUL), till att FÖRVALTAREN har full rätt att ta kreditupplysning genom kreditupplysningsföretag och inhämta all den information som man anser sig behöva för att kunna bedöma/pröva min/vår ansökan om hyresobjekt. Uppgiftslämnaren har lagenlig rätt att ansöka om tillgång till information om de uppgifter som behandlas samt att få ev. felaktiga uppgifter rättade. Jag/Vi lämnar också mitt/vårt samtycke till att FÖRVALTAREN lagrar, sparar, bearbetar och annars behandlar de av mig/oss lämnade personuppgifterna för de ovan nämnda ändamålen. Jag godkänner även att mitt personnummer används som användaridentitet för att logga in på FÖRVALTARENs hemsida. Jag är medveten om att FÖRVALTAREN förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst.