Skip to main content

Tidplan

Tidplanen är än så länge preliminär och kan komma att ändras, beroende på bland annat upphandling av byggentreprenör och beslut kring bygglov. 

Våren 2021- hösten 2022

  • Sanering av PCB och asbest på samtliga balkonger och uteplatser.

Maj – September 2021

  • Hyresgästdialoger inför renovering av gårdarna, i form av samrådsmöten.
  • Ett förslag till renovering av gårdarna presenteras för samtliga hyresgäster.

Hösten/vintern 2021

Renoveringen av gård och garage planeras tidigast starta under hösten 2021.

HÖSTEN 2022

Nyproduktion av lägenheter i garage samt skolgången.

Projektnamn
@map:59.376289,17.964928:map@
 
  • Stadsdel: Hallonbergen
  • Adresser: Hallonbergsvägen 1-47
  • Fastighet: Orienteraren
  • Nya lägenheter: Cirka 30
  • Byggstart: Våren 2020
  • Projekt: Renovering av gård och garage samt ombyggnation av lokal