Du som bor

 

På gång

2017-01-13

Trasig hiss på Högklintavägen 19

Idag fick vi besked av vår entreprenör Kone att hissen på Högklintavägen 19, som krånglat en tid, nu är helt ur funktion. Vi har beställt...»

2016-12-22

Stambyten på Skvadronsbacken

Våra hus i Rissne börjar få problem med vattenskador. Därför renoverar vi nu stammar och badrum. Vi tar en hel gård åt gången och avverkar...»

2016-12-19

Vi bygger laddstationer till elbilar

Vi har som övergripande miljömål att vara helt klimatneutrala år 2020. Nu tar vi ytterligare ett steg i miljöarbetet och lägger ner 28...»

2016-12-20

Vattenarbete på Logdansvägen 2-26

Det har uppstått ett mindre läckage i en värmeväxlare i undercentralen på Logdansvägen 2-26. Vi arbetar för att lösa problemet inom de...»