Du som bor

 

På gång

2020-06-03

Rissneleden och Skidbacken: Vi borrar i marken 9 till 12 juni

Dagens sopsug i Hallonbergen kommer att ersättas med en ny och modern sopsug. Den får flera rör och möjligheter till källsortering av...»

2020-05-29

Hallonbergsvägen och Skidbacken: Ventilationsarbeten

Vi utför arbeten med ventilationsanläggningarna på Hallonbergsvägen och Skidbacken. Detta görs för att förbättra inomhusluften i...»

2020-05-26

Rissneleden 17-95: Vi stänger av vattnet 2 och 3 juni klockan 9-14

Dagarna 2 och 3 juni kommer vi att stänga av kall- och varmvattnet under kortare tider för att besiktiga vattenrören. Arbetet pågår mellan...»

2020-05-19

Senarelagd renovering av gården på Ridvägen 11-15

Här kommer en uppdatering gällande gårdsrenoveringen som skulle börja våren 2020. Med anledning av Covid-19 har renoveringen tyvärr blivit...»