Du som bor

 

På gång

2017-05-18

Lågt vattentryck i Hallonbergen

Boende i olika delar av Hallonbergen har upplevt lågt vattentryck och missfärgat vatten från kranen. Felsökning har visat att orsaken är...»

2017-05-16

Strömavstängning på Franstorpsvägen 19-29

På tisdag 30 maj kommer vi att stänga av strömmen på Franstorpsvägen 19-29. Detta då installationsföretaget Ohmegi kommer att byta...»

2017-05-16

Hissrenovering på Högklintavägen 23 & 37

Måndag 29 maj kommer vi att påbörja renoveringen av hissarna på Högklintavägen 23 och 37. Arbetet beräknas vara klart fredag 9 juni.»

2017-05-08

Felsökning på Skogsbacken 10-18

Det är just nu ett problem i vissa delar av Skogsbacken 10-18 då varmvatten kommer i kallvattenledningen och tvärtom. Vi håller på att...»