Vanliga frågor

Jag vill ha min lokal uppfräschad, vem står för det?

– Du som hyresgäst svarar för och bekostar allt inre underhåll gällande ytskikt som golv och väggar. För ändringar i installationer/utrustning som du själv tillfört, eller som Förvaltaren ordnat men som du återbetalar via tillägg till hyran, kontaktar du oss.

Får jag ändra planlösningen i min lokal?

– Alla ombyggnader, ändringar och kompletteringar som du vill göra i lokalen ska godkännas av Förvaltaren. I vissa fall krävs också godkännande från myndigheter, exempelvis byggnadslov. Ta kontakt med din kundansvarige innan du påbörjar några arbeten.

Jag har haft inbrott och min entrédörr och fönsterruta är skadad, får jag hjälp med det?

– Du som hyresgäst ansvarar för åverkan på glasrutor och entrédörrar. Tänk på att det är viktigt att du har en företagsförsäkring när olyckan eller tjuven är framme.

Får jag ändra verksamheten i min lokal?

– För att bedriva någon annan verksamhet än den som avtalats i hyreskontraktet måste du ha godkännande från Förvaltaren. I vissa fall krävs också godkännande från myndigheter. Även med ett godkännande från Förvaltaren är det alltså inte garanterat att du får ändra verksamheten. Ta kontakt med din kundansvarige innan du börjar ändra din verksamhet.

Jag har nio månaders uppsägningstid och ett treårsavtal. Betyder det att jag kan flytta nio månader efter min uppsägning?

– Nej. Hyrestiden är den tid du har avtalat om att hyra lokalen. Är hyrestiden tre år kan du flytta tidigast det datum som är angivet som hyrestidens slut i avtalet. För att flytta vid detta datum måste du säga upp avtalet senast nio månader före hyrestidens slut. Gör du inte det löper avtalet i ytterligare tre år.

Får jag överlåta lokalen?

– Du som bedriver förvärvsverksamhet kan ha rätt att överlåta hyresrätten till lokalen i samband med att du överlåter verksamheten. Hyreslagen säger att du ska ha hyrt lokalen i tre år för att ha rätt att överlåta den. För att ha rätt att överlåta lokalen tidigare än tre år krävs synnerliga skäl för godkännande av överlåtelse. Mer information om vad som gäller vid en överlåtelse hittar du här.

Hur gör jag med soporna från lokalen?

– Du är själv ansvarig för att förvara och bortforsla soporna från lokalen. Både hushållssopor och grovsopor. Kommunen kan de ge dig information om vilka företag som hämtar soporna i ditt område.

Jag har problem med fel i lokalen och behöver hjälp, vart vänder jag mig?

– De saker som Förvaltaren har underhållsansvar för felanmäler du till vår Kundtjänst på 08-706 90 00 eller info@forvaltaren.se.

Jag vill sätta upp en skylt på fasaden som visar att jag finns här, hur gör jag?

– För att få sätta upp en skylt, skyltskåp eller liknande krävs godkännande från Förvaltaren. När du fått ett positivt besked ifrån oss måste du vända dig till stadsbyggnadskontoret och ansöka om bygglov. En kopia av beviljat byggnadslov ska skickas till din kundansvarige på Förvaltaren för påseende innan du sätter upp din skylt.

I mitt avtal ingår uppräkning av hyran via index, vad innebär det?

– För att Förvaltaren ska få kompensation för inflationen räknas hyrorna i många avtal upp eller ner i jämförelse med konsumentprisindex, (KPI). KPI fastställs av Statistiska Centralbyrån. När avtalet tecknas kommer man överens om ett basindex. När det sedan gått ett år jämförs detta basindex med det nya KPI och därefter justeras hyran upp eller ner med samma förhållande.