Hyresgäst hos Förvaltaren samt sökande med erbjudande