Hyr p-plats eller förråd av Förvaltaren

När du blir hyresgäst hos Förvaltaren och får ett hyresavtal för p-plats eller förråd behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi bland annat dina uppgifter när vi skickar ut hyresavier, hanterar hyresinbetalningar, när vi hanterar felanmälan eller synpunkter och när vi skickar information till dig som du behöver.

Förvaltaren kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att uppgifterna är korrekta. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.

Den lagliga grunden för behandling är hyresavtalet mellan parterna.

Förvaltaren sparar dina personuppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte går att koppla uppgifterna till dig. Information om hur länge vi bevarar dina personuppgifter som hyresgäst kan du få på begäran. För information kring detta kan du kontakta dataskydd@forvaltaren.se.