Boinflytande

Som hyresgäst är du viktig för oss. Du är expert på hur det är att bo där du bor, och som hyresvärd värdesätter vi dina kunskaper, idéer och synpunkter. Därför är det en självklarhet att du ska kunna påverka ditt boende och din närmiljö. Det är det vi kallar boinflytande.

bopeng

Har du tankar och idéer för att öka trivseln och tryggheten i ditt område? Då kan du söka pengar från oss för att genomföra lokala initiativ på just din gård eller i ditt hus. Det kan till exempel handla om att du och dina grannar vill starta en odlingsgrupp eller att uteplatsen på gården behöver nya bänkar.

Bomöten

Några gånger om året arrangerar Förvaltaren bomöten då vi bjuder in alla hyresgäster. Mötena är ytterligare ett sätt för oss att fånga upp dina synpunkter och gemensamt diskutera hur vi kan förbättra boendemiljön. Håll utkik efter inbjudan i vår kundtidning, på webben eller på informationstavlan i ditt trapphus.

Informationsmöten och boendedialoger

När vi har nyheter som påverkar boendemiljön informerar vi alltid hyresgästerna om vad som händer. Vid större förändringar bjuder vi in hyresgästerna till olika typer av boendedialoger för att få in viktiga synpunkter och önskemål.

Trivselvandringar

Upplevelsen kring vad som är trivsamt och tryggt uppfattas på olika sätt. Ett bra sätt för oss att få veta mer om vilka förbättringar som behöver göras är trivselvandringar. Då går representanter från Förvaltaren tillsammans med boende och verksamma i området runt och tittar på vad vi kan förändra, exempelvis genom bättre skötsel, belysning eller annat som kan ge trivsammare mötesplatser i utemiljön. Vandringarna kan variera beroende på stadsdel och olika typer av aktörer kan delta. 

Årlig kundundersökning

Varje år delar vi personligen ut vår kundundersökning till var tredje hyresgäst. I enkäten har du chans att påverka genom att berätta för oss vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre – så att vi kan fortsätta att utveckla vår verksamhet i rätt riktning.