Ledning

Om du har frågor som rör vår verksamhet är du välkommen att kontakta någon av oss.

Felanmälan och andra frågor som din kvartersvärd hjälper till med gör du genom att logga in på Min sida. Du kan också kontakta Kundtjänst på 08-706 90 00 eller info@forvaltaren.se.

petra k ekström

VD
08-706 91 80
petra.karlsson.ekstrom@forvaltaren.se

Karin Strömberg Ekström

Chef Förvaltning och uthyrning
08-706 90 61
karin.strombergekstrom@forvaltaren.se

 

Marcus Göpel

Fastighetschef
08-706 90 42
marcus.gopel@forvaltaren.se

Urban Holm

Chef Fastighetsutveckling
08-706 90 92
urban.holm@forvaltaren.se

Magnus Löfgren

Verksamhetsutvecklingschef
08-706 91 79
magnus.lofgren@forvaltaren.se

Wendela Falkenström

Hållbarhetschef
08-706 91 90
wendela.falkenstrom@forvaltaren.se

Marie Frykholm

Vik chef Ekonomi och finans
08-706 92 68
marie.frykholm@forvaltaren.se

Katarina Bolander Apazidis

Chef Ekonomi och finans (föräldraledig)
08-706 90 87
katarina.bolanderapazidis@forvaltaren.se

Anders Sundqvist

Kommunikationschef
08-706 90 09
anders.sundqvist@forvaltaren.se

Tuija Fransson

HR-chef
08-706 91 18
tuija.fransson@forvaltaren.se