Ekonomi

Förvaltaren har i dag en mycket stark ekonomisk bas. Vid den senaste ratingen av Standard & Poor´s bibehöll vi vårt höga kreditbetyg ’AA-.

Låg affärsrisk och skuldsättning i kombination med betydande övervärden i fastighetsportföljen är de huvudsakliga anledningarna.  

Redan 2011 höjdes vårt långfristiga betyg från A+ till AA- och betyget för kort upplåning höjdes från A-1 till A-1+, vilket är det högsta möjliga betyget för kort upplåning.

Vi genomförde under 2014 två obligationsemissioner om totalt 350 MSEK. Detta är bolagets första obligationsemissioner sedan 1990-talet. 2015 gav vi ut en grön företagsobilgation på 400 MSEK, den första inom allmännyttan.

Topp fem i allmännyttan

Med den fortsatt höga ratingen har Förvaltaren nu samma starka position som övriga topp-fem-bolag inom allmännyttan med en rating. Den höga ratingen gör att vi kan fortsätta utveckla vårt fastighetsbestånd med bästa möjliga villkor på en bred lånemarknad.

Öppenhet

Vi eftersträvar också en stor öppenhet i vår redovisning. Exempelvis finns vår Årsredovisning med hållbarhetsredovisning tillgänglig på webbplatsen för alla intressenter.

Starka inför kommande utmaningar

Sammantaget gör den goda ekonomin att vi står starka inför kommande utmaningar inom fastighetsbeståndet med stora planer för renoveringar, energieffektiviseringar och nyproduktion. Totalt handlar det under en tioårsperiod om investeringar i mångmiljardklassen.

Har du frågor om vår ekonomi är du välkommen att kontakta mig.

Marie frykholm

Tf Chef Ekonomi och finans
08-706 92 68
marie.frykholm@forvaltaren.se