Har du tankar och idéer för att öka trivseln och tryggheten i ditt område? Då kan du söka pengar från oss för att genomföra lokala initiativ på just din gård eller i ditt hus.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Aktiviteten eller åtgärden ska:

  • Främja trygghet och trivsel i stadsdelen.
  • Vara kopplad till Förvaltarens hus.
  • Vara öppen för alla i målgruppen.

VEM KAN ANSÖKA?

Du som är över 18 år och boende eller verksam i Förvaltarens hus.

HUR GÖRS BEDÖMNINGEN?

De ansökningarna som vi får in bedöms utifrån kriterierna och hur mycket bidraget handlar om.

NÄR FÅR JAG SVAR?

När vi fått din ansökan kontaktar vi dig för bekräftelse och för att komplettera information vid behov. Senast efter fyra veckor lämnar vi besked om din ansökan. Vi avhandlar då också hur utbetalningen ska ske.

HUR SKA BOPENGEN REDOVISAS?

Vi vill att du skickar in en kort beskrivning av aktiviteten eller projektet till boinflytande@forvaltaren.se senast två månader efter genomfört projekt.