Har du tankar och idéer för att öka trivseln och tryggheten i ditt område? Då kan du söka pengar från oss för att genomföra lokala initiativ där du bor. Även lokala verksamheter är välkomna att söka.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Aktiviteten eller åtgärden ska:

  • Främja trygghet och trivsel i stadsdelen.
  • Vara kopplad till Förvaltarens hus.
  • Vara öppen för alla i målgruppen.

VEM KAN ANSÖKA?

Du som är över 18 år och boende eller verksam i Förvaltarens hus.

HUR GÖRS BEDÖMNINGEN?

De ansökningarna som vi får in bedöms utifrån kriterierna och hur mycket bidraget handlar om. Ju tydligare du beskrivit din idé i ansökan desto lättare blir det för oss att ta ställning. Se gärna till att skicka in din ansökan i god tid.

NÄR FÅR JAG SVAR?

När vi har fått din ansökan kontaktar vi dig för bekräftelse och för att komplettera information vid behov. Inom fyra veckor lämnar vi besked om din ansökan. Vi avhandlar då också hur utbetalningen ska ske.

HUR SKA BOPENGEN REDOVISAS?

Vi vill att du skickar in en kort beskrivning av aktiviteten eller projektet till boinflytande@forvaltaren.se inom en månad efter genomfört projekt.