Vi som jobbar här

Vi som jobbar på Förvaltaren är mycket engagerade i vårt arbete och uppskattar den öppna gemenskapen i företaget. Vi har en rad olika roller och uppgifter i det dagliga.

Hälften av oss jobbar på huvudkontoret i Hallonbergen centrum – och den andra halvan finns vid något av våra områdeskontor i Centrala Sundbyberg, Rissne eller Hallonbergen.

Här kan du möta några av oss. Välkommen att ta del av våra tankar kring jobbet och mötet med kunden.