Lägenhetsnummer

Alla lägenheter har idag ett fyrsiffrigt lägenhetsnummer i Lantmäteriets lägenhetsregister. Numret bildar tillsammans med adressen en unik identitet för varje bostad.

Så hittar du ditt nummer

Skylten med ditt lägenhetsnummer sitter placerad i det övre högra hörnet på din lägenhetsdörr.