Lägenhetsnummer

Alla lägenheter har idag ett fyrsiffrigt lägenhetsnummer i Lantmäteriets lägenhetsregister. Numret bildar tillsammans med adressen en unik identitet för varje bostad.

Lägenhetsnumret är en del av din adress och visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns.

Så hittar du ditt nummer

Skylten med ditt lägenhetsnummer sitter oftast placerad i det övre högra hörnet på din lägenhetsdörr. Du kan också hitta lägenhetsnumret i husets entré, på ditt postfack eller i ditt kontrakt.