Skip to main content

Vad är Mo-Bo 3?

MoBo3 är ett forskningsprojekt inom MoBo, som tar ett helhetsgrepp om Mobilitet och Boende för att öka resurseffektiviteten inom samhällsbyggandet. Genom delningstjänster och med ett nytänkande kring byggnaders form, drift och användning kan investeringar göras smartare.

Mobilitet och Boende hanteras i dag som två olika frågor. MoBo vill kombinera dessa aspekter för att ta ett samlat grepp som frigör ytor, sparar resurser och skapar stora värden. En ny arkitektur och livsmiljö blir möjlig.

Vad är nytt i etapp 3?

Tidigare två etapper av MoBo har tittat på nyproduktion, där en ny byggnadsutformning för mobilitetstjänster tagits fram till byggklara ritningar. MoBo3 breddar fokus till områdesnivå och befintligt bostadsbestånd för en större skalbarhet. Den så kallade testbädden är Skvadronsbacken i Rissne.

Från ax till limpa

För att nå lösningens fulla potential kommer MoBo3 att hantera hela kedjan från kommunal policy till de boendes upplevelser och vardag. Detta för att bana väg för en bredare förändring inom boende och resvanor.

Finansiering

Statens energimyndighet har beviljat ett bidrag som täcker kostnaderna i forskningsdelen av projektet.

Mo-Bo 3
@map:59.37451, 17.94258:map@
 
  • Stadsdel: Rissne.
  • Adress: Skvadronsbacken.
  • Projekt: Statligt forskningsprojekt om nya bostäder och mobilitetslösningar.
  • Parter: Förvaltaren, Sundbybergs stad, KTH, Theory Into Practice , Trivector och Point.
  • Projekt start: 2019.
  • Projekt klart: 2022.