Grilla

Vi vet att det är mysigt att träffas och grilla under sommarhalvåret. l de flesta av våra bostadsområden har vi därför särskilda platser avsedda för just grillning.

Grillplatser

Fråga ditt bovärdsteam om var din närmaste grillplats finns. Flera av våra områden har egna grillplatser på gårdarna eller i nära anslutning till gårdarna.

balkong och uteplats

Det är inte tillåtet att ställa en egen grill på bord, bänkar eller liknande i området. Det gäller även skogs- och markytor. Du får heller inte grilla på din balkong eller uteplats eftersom det osar in till grannarna, och grillen kan utgöra en brandrisk.