El

I varje lägenhet sitter en så kallad elcentral med säkringar. Vanligtvis är den placerad i hallen. Säkringarna i elcentralen skyddar ledningar och elektrisk utrustning från överbelastning.

Alla elanslutningar måste göras av en fackman.

Byta säkring (propp)

Varje säkring har en färgprick som visar vilken strömstyrka den klarar. De vanligaste färgerna är grön och röd.

Om säkringen går sönder lossnar normalt färgpricken. När du sen byter den trasiga säkringen kontrollerar du att den nya säkringen har samma färg som bottenplattan inne i säkringshållaren. Det är absolut förbjudet att försöka laga trasiga säkringar.

På elcentralen finns vanligtvis den kontakt (huvudströmbrytare) som du kan bryta strömmen med. Det kan vara bra att göra innan du ska byta en säkring.

Högsta strömstyrka för säkringar:

Grön prick = 6 Ampere
Blå prick = 20 Ampere
Röd prick = 10 Ampere
Gul prick = 25 Ampere
Grå prick = 16 Ampere

Automatsäkringar

I nya fastigheter finns ofta automatsäkringar. Vid överbelastning bryts strömmen men säkringarna går inte sönder. Efter det att det som utlöste säkringen har åtgärdats, måste säkringarna återställas för hand.

El i våtutrymmen

I badrum måste alla elinstallationer vara fast anslutna eller ha särskilt uttag uppkopplat till en jordfelsbrytare. Det enda som är tillåtet utöver detta är specialuttag på 100 volt för rakapparat.

Du får aldrig använda en hårtork, rakapparat eller likande inne i badrummet om du satt i kontakten utanför badrummet. Lämna dammsugaren utanför badrummet när du dammsuger och ta bara in slang och munstycke. Den är inte konstruerad för att användas i fuktiga utrymmen. Om dammsugaren får kontakt med vatten kan den bli strömförande.