Pressbilder

Bilderna får användas fritt med angivande av källa.

petra k ekström

VD
08-706 91 80
petra.karlsson.ekstrom@forvaltaren.se


Karin Strömberg Ekström

Chef Förvaltning och uthyrning
08-706 90 61
karin.strombergekstrom@forvaltaren.se

 

Urban Holm

Chef Fastighetsutveckling
08-706 90 92
urban.holm@forvaltaren.se

KATARINA BOLANDER APAZIDIS

Tf Chef Ekonomi och finans
08-706 90 87
katarina.bolanderapazidis@forvaltaren.se

Anders Sundqvist

Kommunikationschef
08-706 90 09
anders.sundqvist@forvaltaren.se

Tuija Fransson

HR-chef
08-706 91 18
tuija.fransson@forvaltaren.se