Pressbilder

Bilderna får användas fritt med angivande av källa.

petra k ekström

VD
08-706 91 80
petra.karlsson.ekstrom@forvaltaren.se

marcus göpel

Fastighetschef
08-706 90 42
marcus.gopel@forvaltaren.se

 

marie frykholm

Vik Chef Ekonomi och finans
08-706 92 68
marie.frykholm@forvaltaren.se

Anders Sundqvist

Kommunikationschef
08-706 90 09
anders.sundqvist@forvaltaren.se

Tuija Fransson

HR-chef
08-706 91 18
tuija.fransson@forvaltaren.se