Pressbilder

Bilderna får användas fritt med angivande av källa.

petra k ekström

VD
08-706 91 80
petra.karlsson.ekstrom@forvaltaren.se

marcus göpel

Fastighetschef
08-706 90 42
marcus.gopel@forvaltaren.se

 

marie frykholm

Chef Ekonomi och finans
08-706 92 68
marie.frykholm@forvaltaren.se

wendela falkenström

Hållbarhetschef
08-706 91 90
wendela.falkenstrom@forvaltaren.se

magnus löfgren

Chef Verksamhetsuteckling
08-706 91 79
magnus.lofgren@forvaltaren.se

Anders Sundqvist

Kommunikationschef
08-706 90 09
anders.sundqvist@forvaltaren.se