Pressmeddelanden

2019-12-11 Förvaltarens hyra klar för 2020, med extrapengar för trygghet

Efter förhandlingar har Fastighets AB Förvaltaren och Hyresgästföreningen Region Stockholm, Sundbybergsföreningen, enats om en total hyreshöjning på 2,1 % för 2020. Höjningen berör cirka 6 600 hyreslägenheter i Sundbyberg.

2019-09-02 Lokaler blir 10 nya lägenheter på Skidbacken

Nu i månadsskiftet flyttar hyresgästerna in i tio nyproducerade lägenheter med egen uteplats på Skidbacken i Hallonbergen. Förvaltaren fortsätter därmed sitt långsiktiga arbete med att göra om sällan använda lokaler till efterfrågade lägenheter.

2019-08-15 Nya hyror för Förvaltarens garage och parkeringar

Förvaltaren höjer hyrorna för parkerings- och garageplatser. Efter höjningen blir grundhyran för en plats normalt 600 kronor per månad. Den senaste prishöjningen gjordes 2014.

2019-04-10 Fortsatt stabil ekonomi lägger grunden för expansion och innovation hos Förvaltaren

Fastighets AB Förvaltarens resultat för 2018 uppgick till 587 (84) mkr med ett rörelseresultat på 655 (159) mkr. Efter avyttringar minskade marknadsvärdet något till 13,2 (13,7) Mdr och totalavkastningen blev 5,0 (7,5) %.

2019-02-28 Förvaltaren går med i Allmännyttans klimatinitiativ

Förvaltaren har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent.

2018-11-14 Klart med hyran för 2019

Den nya bostadshyran för 2019 är nu klar för Förvaltarens cirka 6 500 lägenheter i Sundbyberg. Grundhyran höjs med, 1,6 %. Höjningen sker från 1 januari 2019.

2018-06-12 Grönt ljus för Parfymfabriken

Den gamla Parfymfabriken vid Bällsta bro ska konverteras till hyreslägenheter samtidigt som den får sällskap av ett nytt 16-våningstorn. Nu är förstudien klar och Förvaltarens styrelse har gett grönt ljus att gå vidare med projektet.

2018-05-31 Klart med ny ombildning i Hallonbergen

Fastighets AB Förvaltaren i Sundbyberg har sålt fastigheten Stigfinnaren 8 i Hallonbergen till Brf Fyrtornet 10 för ombildning till bostadsrätt. Fastigheten ligger på Bergshöjden 4-68 och har 344 lägenheter, vilket gör ombildningen till den näst största i Sundbyberg. Köpeskillingen är 481 mkr.

2018-05-11 Hyror klara för ny renoveringsmodell

Efter en överenskommelse med Hyresgästföreningen är hyrorna klara för Förvaltarens nya modell där hyresgästen själv väljer renoveringsnivå. Högklintavägen 17-39 i Centrala Sundbyberg är först ut med det nya. En tvåa på 60 kvadratmeter som idag kostar 6 100 kronor i månaden kommer efter renoveringen att kosta mellan 7 200 och 8 200 kronor i månaden.

2018-04-13 Bokslut 2017 - Fortsatt stark ekonomi när Förvaltaren utvecklar boendeformer och stadsdelar

Sundbyberg tar fortsatt ett stort ansvar för hela regionens utveckling. Med ett tydligt fokus på hållbarhet och blandade boendeformer i alla stadsdelar tar Förvaltaren sitt långsiktiga ansvar för utvecklingen. Resultatet för 2017 uppgick till 84 (60) mkr med ett rörelseresultat på 159 (164) mkr. Efter avyttringar minskade marknadsvärdet något till 13,7 (14,2) Mdr och totalavkastningen blev 7,5 (14) %.