Pressmeddelanden

2017-09-20 Marcus Göpel ny fastighetschef på Förvaltaren

Marcus Göpel är ny fastighetschef på kommunägda Fastighets AB Förvaltaren i Sundbyberg. Han har varit anställd på Förvaltaren sedan 2011 och tidigare haft roller som teknisk controller och teknikchef. Dessförinnan har han även varit driftchef på SISAB.

2017-06-01 Största ombildningen i Sundbyberg

Fastighets AB Förvaltaren i Sundbyberg har sålt fastigheten Terränglöparen 9 i Hallonbergen till Brf Terränglöparen9 för ombildning till bostadsrätt. Fastigheten ligger på Lötsjövägen 9-99 och har 463 lägenheter, vilket gör ombildningen till den enskilt största i Sundbyberg - och förmodligen en av de genom tiderna största i Sverige. Köpeskillingen är 625 mkr.

2017-05-05 Wendela Falkenström ny hållbarhetschef på Förvaltaren

Wendela Falkenström är ny hållbarhetschef på Fastighets AB Förvaltaren i Sundbyberg. I uppdraget ingår att utveckla bolagets arbete inom hållbarhet - med särskilt fokus på de sociala frågorna. Tjänsten som hållbarhetschef ingår Förvaltarens ledning.

2017-04-06 Nöjda kunder och stark ekonomi ger utrymme för sociala satsningar

När Sundbyberg tar ett stort ansvar för hela regionens utveckling finns Fastighets AB Förvaltaren med och utvecklar den levande staden. Under året fokuserade bolaget särskilt på ombildningar, centrumförnyelser och hållbara renoveringar. Resultatet uppgick till 60 (148) mkr med ett rörelseresultat på 157 (203) mkr. Marknadsvärdet ökade till 14,2 (12,3) Mdr och totalavkastningen blev 14 (7) %.

2017-04-03 Magnus Löfgren ny chef för verksamhetsutveckling på Förvaltaren

Magnus Löfgren är ny chef för verksamhetsutveckling på Fastighets AB Förvaltaren i Sundbyberg. I uppdraget ingår att utveckla bolagets arbete nära 10 000-tals bostads- och lokalhyresgäster, samt vidareutveckla Förvaltarens servicetjänster för övriga bolag inom Sundbybergs Stadshus AB.

2017-03-13 Föreningar erbjuds ombilda till bostadsrätt

Förvaltaren kommer att erbjuda bostadsrättsföreningarna i Vargen 2 i Storskogen med 238 lägenheter samt Batteriet 3 i Rissne med 87 lägenheter att under hösten 2017 ombilda fastigheterna till bostadsrätt.

2017-03-13 Två bostadsrättsföreningar i Hallonbergen för köpeerbjudande

Förvaltaren erbjuder nu bostadsrättsföreningarna i Vandraren 8 med 505 lägenheter och i Stigfinnaren 8 med 344 lägenheter att köpa sina respektive fastigheter i Hallonbergen för ombildning till bostadsrätt.

2017-02-08 Föreningar erbjuds ombilda till bostadsrätt

Förvaltaren erbjuder nu bostadsrättsföreningarna i Violen 2 i Ör och Östern 5 vid Tuletorget att ombilda fastigheterna till bostadsrätt.

2016-12-14 Vi bygger laddstationer till elbilar

Vi har som övergripande miljömål att vara helt klimatneutrala år 2020. Nu tar vi ytterligare ett steg i miljöarbetet och lägger ner 28 bilspolplatser då de inte lever upp till dagens miljökrav. På de avvecklade spolplatserna kommer vi istället att bygga parkeringsplatser med moderna laddstationer för elbilar.

2016-11-30 Ny inriktning vid renoveringar ger Förvaltarens hyresgäster större valfrihet

Under hösten har Förvaltaren i Sundbyberg tagit fram en ny strategi med ett bredare hållbarhetsfokus för större renoveringar av bostadsfastigheter. Med den nya strategin vill bolaget ge valfrihet åt sina hyresgäster att kunna välja nivå på renoveringen utifrån egna förutsättningar.