Trädgård

Vi sköter alla grönytor och planteringar som hör till fastigheten. Gräsmattor klipps, träd och buskar beskärs eller byts ut och blommor planteras i blomlådorna.

Sedan fem år tillbaka sköter vi grönytorna i egen regi. Året runt arbetar våra trädgårdsmästare för en säker, trevlig och tillgänglig utemiljö. Från april till oktober tar vi in säsongsanställda som hjälper till att göra det extra fint och blomstrande.

Vi som arbetar med din närmiljö har alltid Förvaltarkläder så att du kan känna igen oss. Vi beskär buskar och träd, planterar, vattnar och gödslar.

Växter efter säsong

I urnor och blomlådor planteras nya växter, vår, sommar och höst. Tidiga vårblommor planteras i urnorna så det är fint redan i början av april, sommarblommor planteras lagom till midsommar och höstväxterna tar över i september/oktober.

Vi är miljöcertifierade och använder endast naturgödsel vilket kan medföra en viss lukt. Gräsklippning, renhållning och ogräsrensning på hårda ytor som gångvägar och p-platser sköts av entreprenörer.

vad görs när?

Våren innebär vårstädning, lövkrattning, beskärning, ogräsrensning, plantering av vårblommor, plantering av träd och buskar samt vattning.

Sommaren kommer med mera ogräsrensning, häckklippning, täckbarkning, beskärning, plantering av sommarblommor och vattning.

Hösten bjuder på ogräsrensning, häckklippning, täckbarkning, beskärning, plantering av höstblommor och vattning.