Hyressättning

Det finns en så kallad förhandlingsordning som reglerar hur förhandlingen mellan Förvaltaren och Hyresgästföreningen ska genomföras. Nedan presenteras förhandlingsordningen.

  1. Först genomför Förvaltaren ett samråd med hyresgästerna för att enas kring renoveringsbehoven i huset.
  2. Därefter begär Förvaltaren ett så kallat medgivande av alla hyresgäster. Det innebär att hyresgästen ska ge sitt medgivande till själva renoveringsåtgärderna.
  3. Om någon eller några hyresgäster säger nej låter Förvaltaren prova frågan i Hyresnämnden, vilken avgör om den planerade renoveringen är rimlig.
  4. Efter utlåtande i Hyresnämnden vidtar en förhandling med Hyresgästföreningen, som företräder hyresgästkollektivet.
  5. Om parterna enas kring en hyresnivå kan renoveringen börja.
  6. Om parterna inte kan komma överens låter Förvaltaren Hyresnämnden prova om hyresnivån är skälig utifrån den så kallade bruksvärdesprincipen*. Detta sker genom att nämnden besiktigar och hyressätter renoverade lägenheter.

 

* Bruksvärdeshyran avgörs av lägenhetens standard, skick och läge.