Hyressättning

Det finns en utarbetad process som reglerar hur förhandlingen mellan Förvaltaren och Hyresgästföreningen genomförs. Denna presenteras nedan.

  • Först identifierar Förvaltaren ett renoveringsbehov. Idéer och synpunkter för diskussion kring renoveringen samlas sedan in tillsammans med en utvald samrådsgrupp. Samrådsgruppen består av hyresgäster boende i den aktuell fastigheten, såväl som representanter från Hyresgästföreningen.
  • När samrådet är genomfört startar hyresförhandlingar mellan Förvaltaren och Hyresgästföreningen, som företräder hyresgästkollektivet, för att nå en överenskommelse om hyresnivån efter renovering.*
  • Om parterna inte kan komma överens låter Förvaltaren Hyresnämnden pröva om hyresnivån är rimlig utifrån den så kallade bruksvärdesprincipen**. Detta sker genom att nämnden besiktigar och hyressätter renoverade lägenheter.

* Förvaltarens projektgrupp för ombyggnationen är inte delaktig i förhandlingen kring hyressättningen. Förhandlingarna utförs av andra instanser inom Förvaltaren tillsammans med Hyresgästföreningen centralt samt med representanter från hyresgästföreningen lokalt.

** Bruksvärdeshyran avgörs av fastighetens och lägenheternas standard, skick och läge, möjlighet till parkering eller garageplats,  kommunikationer med buss, tåg och tunnelbana, närhet till handel och service och områdets allmänna attraktivitet.

HYRESGÄSTMEDGIVANDE

  • Parallellt med processen för hyressättning kan Förvaltaren enligt hyreslagen begära ett så kallat medgivande av alla hyresgäster. Det innebär att hyresgästen ger sitt medgivande till själva renoveringsåtgärderna (men inte till hyressättningen som sker separat enligt ovan).
  • Om någon eller några hyresgäster säger nej låter Förvaltaren pröva frågan i Hyresnämnden, vilken avgör om den planerade renoveringen är rimlig.