Gården

Gården ska vara en plats för avkoppling för dig och dina grannar, och även en bra lekplats för barnen.

Bilfria gårdar

På gårdarna är biltrafik inte tillåten. Självklart har ambulans, brandkår, polis och andra utryckningsfordon rätt att köra in på gården. På flera av våra gårdar sitter en låst bom. Parkeringsövervakning sker dygnet runt året om.

Klotter

Att sanera klotter är dyrt och kostnaden drabbar i förlängningen tyvärr dig som bor hos oss. Om du ser någon som klottrar är vi tacksamma för om du hör av dig till oss. När klotter upptäcks sanerar vi efter det att vi har fotograferat och polisanmält det.

Husdjur

Många barn är allergiska, så det är extra viktigt att katter och hundar hålls borta från lekplatser och sandlådor. Se till att ditt husdjur inte förorenar i eller runt fastigheten. En hund som skäller ofta är störande för grannarna. Katter och hundar ska alltid vara kopplade. Övriga regler för dig som har husdjur finns i den lokala ordningsstadgan som gäller för kommunen.

Grillplatser

I flera av våra områden finns grillplatser på och utanför gårdarna. Ta kontakt med någon i ditt bovärdsteam om du är osäker på var du kan grilla. Det är inte tillåtet att ställa egna grillar på bord, bänkar och liknande i området. Det gäller även skog- och markytor.