Rating

Förvaltaren har erhållit följande rating av Standard & Poor’s:

  • Långfristig:  AA-
  • Kortfristig:   A-1+
  • Outlook:     Stable

Kommentar

”Fastighets AB Förvaltaren i Sundbyberg behåller sitt mycket höga kreditbetyg AA- efter kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s årliga genomgång. Låg affärsrisk och skuldsättning i kombination med betydande övervärden i fastighetsportföljen är de huvudsakliga anledningarna.”

Kortfakta  

  • En rating är en relativ bedömning av en verksamhets förmåga att i tid infria sina betalningsförpliktelser och finansiella åtaganden.
  • Med en rating förbättras bland annat tillgången till kapital genom att antalet intresserade investerare och andra långivare ökar.