Hyra ut i andra hand

Hyreslagen beskriver vilka regler som gäller för andrahandsuthyrning. Du får hyra ut din lägenhet i andra hand under en begränsad tid och med vårt tillstånd.

Godkända anledningar för att hyra ut din lägenhet i andra hand är till exempel vid tillfälligt arbete eller studier på annan ort, eller om du vill prova att vara sambo. Uthyrningstiden för provboende är max 1 år. Om du saknar vårt tillstånd riskerar du att bli uppsagd och förlora ditt kontrakt. 

Du ansvarar för lägenheten

Du ansvarar för lägenheten under hela uthyrningstiden. Det gäller både ekonomiskt och för eventuella störningar och skadegörelser som kan uppstå.
Därför är det viktigt att du kontrollerar ekonomi, tidigare referenser samt skriver ett hyresavtal med din andrahandshyresgäst. Kontraktet finns att köpa i bokhandeln. Glöm inte att skriva in vilken uppsägningstid som gäller mellan er.

Du får inte ta ut någon överhyra utan endast en mindre summa för möbler med mera. Om du tar ut för hög hyra kan andrahandshyresgästen ansöka hos Hyresnämnden om återbetalning.

Det är också viktigt att du informerar andrahandshyresgästen om att det inte kan bli aktuellt att överta kontraktet ifall du väljer att säga upp ditt hyreskontrakt.

Om du bor utomlands

Om du bor utomlands under tiden du hyr ut lägenheten i andrahand ska det finnas en person som har fullmakt att företräda dig i frågor som rör ditt hyreskontrakt. Fullmakten får inte ges till den som ska hyra din lägenhet.

ansökan

Vi behöver fyra till sex veckor för att handlägga din ansökan om andrahandsuthyrning, under förutsättning att ansökan är komplett med alla bilagor.

ÅTERFLYTTNING

Blankett om återflyttning ska skickas in till Fastighets AB Förvaltaren en (1) månad före återflyttning. Om kontraktsinnehavaren vid andrahandsavtalets utgång ej avser att återflytta till lägenheten ska den sägas upp tre (3) månader före andrahandsavtalets upphörande. 

Bifoga rätt handlingar

  • För provboende: personbevis på den du ska provbo tillsammans med.
  • För tillfälligt arbete på annan ort eller utomlands: arbetsgivarintyg samt fullmakt vid arbete utomlands.
  • För studier på annan ort eller utomlands: studieintyg samt fullmakt vid studier utomlands.

skicka dina blanketter till

Fastighets AB Förvaltaren
Box 7510
174 07 Sundbyberg

Eller e-posta den till bostad@forvaltaren.se.