Paraboler

Vill du sätta upp en parabol måste du kontakta oss först, för att få tillstånd och instruktioner. En parabol får inte vara en risk för människor eller göra skada på huset.

Riktlinjer för montering

  • Parabol får endast sättas upp innanför balkongen eller terrassen.
  • Parabol får ej hänga eller sticka ut utanför balkongen eller terrassen.
  • Parabol får ej fästas i fönster, vägg eller fasad.
  • Parabol får ej innebära risk för olägenhet eller skada för människor eller byggnad.

För att du inte ska drabbas av onödiga kostnader är det viktigt att du följer de regler som gäller.