Gröna obligationer

Som första bolag inom allmännyttan ger Förvaltaren ut gröna företagsobligationer.

Den första obligationen gavs ut i oktober 2014 och finansierar ombyggnationen av det välkända kvarteret Banken vid Sundbybergs torg med 212 lägenheter. Huset klassas som miljöbyggnad silver.

Förvaltaren har ett stort ansvar för att renovera, bygga om och bygga nytt på ett hållbart sätt som gynnar såväl miljön som hela stadens utveckling. Senast 2020 räknar vi med att förvaltningen är klimatneutral.

Vi har under en lång tid arbetat med hållbarhet och därför är det naturligt att ge ut gröna obligationer. Vårt framtida finansieringsbehov är stort och genom att emittera gröna obligationer skapar vi ytterligare möjligheter att finansiera oss genom kapitalmarknaden.

Ramverket för de gröna obligationerna har verifierats av Centre for International Climate and Environmental Research (CICERO), ett oberoende forskningscenter knutet till Universitet i Oslo.