Överlåta lägenhet

Hyreslagen §33 beskriver vilka regler som gäller för överlåtelse av lägenhet. I korthet säger lagen att du som hyresgäst kan överlåta din lägenhet till make, maka, sambo eller myndiga barn när du själv inte har för avsikt att bo kvar i lägenheten, på grund av exempelvis en skilsmässa.

Om du vill överlåta din lägenhet måste personen varit boende i lägenheten minst tre år och ha en ordnad ekonomi som uppfyller Förvaltarens kriterier för godkännande. Du måste kunna visa att ni haft ett gemensamt och permanent hushåll tillsammans under ett antal år enligt §34 i hyreslagen. Det räcker inte att han eller hon varit inneboende.

En kompis, inneboende eller andrahandshyresgäst kan inte överta ett hyreskontrakt. En hyresrätt kan inte ingå i ett testamente. Ansöker dödsbo om överlåtelse skall ansökan undertecknas av person som har rätt att teckna i dödsboets namn. Denna rätt skall styrkas med fullmakt.

Vid skilsmässa skall en kopia på ansökan om äktenskapsskillnad bifogas. Den skall vara ankomststämplad hos tingsrätten med kvitto på betald ansökningsavgift.

DIN köplats

Personen som tar över avtalet får sin köplats avslutad och köpoäng nollställd. Kontraktsinnehavaren som överlåter sin del av avtalet får behålla köplats och köpoäng.

Glöm inte att uppdatera din köplats inom 12 månader för att behålla den, detta gör du genom att logga in på Min sida.

ansökan

Ansökan om överlåtelse ska du göra skriftligen. När vi godkänt din ansökan kontaktar vi er för att skriva nya hyreskontrakt.

Vi behöver fyra till sex veckor för att handlägga ärendet, under förutsättning att ansökan är komplett med alla bilagor.

Under sommarmånaderna, jul och övriga helgdagar kan handläggningstiden bli något längre på grund av lägre bemanning.

Länk till blanketten hittar du längst ner på sidan.

BIFOGA RÄTT HANDLINGAR

  • Personbevis, inte äldre än tre månader, för både avtalsinnehavare och den sammanboende.
  • Aktuellt och styrkt arbetsgivarintyg eller motsvarande med inkomstuppgift. Egenföretagares inkomst styrks exempelvis från revisorer, F-skattesedel och preliminär deklaration samt aktuell balans- och resultatrapport.
  • Tre senaste lönespecifikationer.
  • Vid skilsmässa, kopia på ansökan om äktenskapsskillnad, ankomststämplad hos tingsrätten med kvitto på betald ansökningsavgift.

Skicka din ansökan till

Fastighets AB Förvaltaren
Box 7510
147 07 Sundbyberg

Eller e-posta den till bostad@forvaltaren.se.