Skip to main content

Nya järnvägen

Under den kommande tioårs-perioden bygger Trafikverket ut järnvägen genom centrala Sundbyberg. Genom att överdäcka och bredda järnvägen fördubblas kapaciteten till fyra spår.

Under och efter byggtiden påverkas en rad boende och verksamheter intill järnvägen. Husen på Järnvägsgatan 19–23 kommer dels att påverkas av själva byggarbetet och dels av att spåren kommer något närmare husen. Sannolikt behöver även garaget rivas och ersättas med någon annan parkeringslösning.

kontakt med trafikverket

Som fastighetsägare har vi återkommande kontakter och avstämningar med Trafikverket om förslaget till ny järnvägsplan. Vi är måna om att Trafikverket tar största möjliga hänsyn till husen och till dig som hyresgäst – och kommer att driva de frågorna. Byggstarten av järnvägen är preliminärt planerad till 2024. Trafikverket hänvisar till www.trafikverket.se/malarbanan-sundbyberg för mera information.