Trapphus

Hjälp till att hålla trapphuset fritt från lösa föremål. Om trapphuset blockeras försvårar det för brandkår, ambulanspersonal och städpersonal.

Ställ därför cyklar, barnvagnar och annan utrustning i förråden. Skor, mattor och liknande får inte heller förvaras i trapphuset på grund av brandrisken. Den som inte visar hänsyn kan få betala för att vi tvingas plocka bort och hantera sakerna i trapphuset.

Rökning

På grund av risken för brand och att många är känsliga eller allergiska för rök är det förbjudet att röka i allmänna utrymmen som trapphus, tvättstuga, hiss, källare, vind och garage.

Hiss

Det är viktigt för alla att hissen fungerar som den ska. Anmäl alltid hissfel så snart som möjligt på Min sida.