Organisation

Fastighets AB Förvaltaren helägs av Sundbybergs Stadshus AB – som i sin tur ägs av Sundbybergs stad.

Förvaltarens huvudorganisation utgörs av Fastighetsavdelningen med enheterna Uthyrning, Förvaltning, Drift och Projekt. 

Till stöd finns funktionerna Kommunikation, HR/Hållbarhet, Verksamhetsutveckling med IT och Ekonomi/Finans.