Organisation

Fastighets AB Förvaltaren helägs av Sundbybergs Stadshus AB – som i sin tur ägs av Sundbybergs stad.

Förvaltarens huvudorganisation utgörs av Fastighetsavdelningen med enheterna Uthyrning Bostäder, Uthyrning Lokaler, Förvaltning, Drift och Projekt. 

Till stöd finns funktionerna Kommunikation, HR, Verksamhetsutveckling med IT, Hållbarhet och Ekonomi/Finans.