Organisation

Fastighets AB Förvaltaren helägs av Sundbybergs Stadshus AB – som i sin tur ägs av Sundbybergs stad.

Förvaltarens huvudorganisation utgörs av Förvaltning och uthyrning och Fastighetsutveckling samt stödfunktionerna Kommunikation, HR, IT och Ekonomi/Finans.