Verksamheten

Vi gör det möjligt för sundbybergarna att trivas och känna sig stolta över sina hem – och sina lokala arbetsplatser och butiker.

Fastighets AB Förvaltaren helägs av Sundbybergs Stadshus AB – som i sin tur ägs av Sundbybergs stad.

Med cirka 8 000 hyresrätter fördelade över hela Sundbyberg är vi en av de största hyresvärdarna i Storstockholm. Drygt 15 000 personer bor i våra lägenheter, vilket gör att ungefär var tredje sundbybergare bor hos oss. Närmare 53 000 personer står idag i vår bostadskö.

Vi har även 130 000 kvadratmeter lokaler – allt från små lager till större butiker och kontor.

Omsätter 768 miljoner

Årsomsättningen är 768 miljoner kronor (2014). Fastigheternas bedömda marknadsvärde är 11 180 miljoner kronor och det bokförda värdet 4 602 miljoner. 

Vi är cirka 140 anställda och miljöcertifierade enligt ISO 14001. Dessutom har alla våra fastigheter grön el och miljömärkt fjärrvärme. Vi räknar med att bli klimatneutrala i vår löpande förvaltning 2018.

Underhåll för 150 miljoner

Varje år tar vi emot och åtgärdar närmare 33 000 felanmälningar, svarar på drygt 75 000 telefonsamtal, tar emot cirka 45 000 besök, skriver över 500 nya lägenhetskontrakt och investerar minst 150 miljoner kronor i underhållsåtgärder. Förvaltaren.se har årligen cirka 250 000 besökare som gör drygt 1,2 miljoner besök.

Dotterbolag

I koncernen Fastighets AB Förvaltaren ingår även dotterbolagen Förvaltaren HBC AB, Förvaltaren Bostadsfastigheter i Sundbyberg AB och Förvaltaren Fastighetsutveckling AB.