Verksamheten

Vi gör det möjligt för sundbybergarna att trivas och känna sig stolta över sina hem – och sina lokala arbetsplatser och butiker.

Fastighets AB Förvaltaren helägs av Sundbybergs Stadshus AB – som i sin tur ägs av Sundbybergs stad.

Med cirka 6 939 (2017) hyresrätter fördelade över hela Sundbyberg är vi en av de största hyresvärdarna i Storstockholm. Omkring 15 000 personer bor i våra lägenheter, vilket gör att ungefär var tredje sundbybergare bor hos oss. Närmare 50 000 personer står idag i vår bostadskö.

Vi har även 125 000 (2017) kvadratmeter lokaler – allt från små lager till större butiker och kontor.

Omsätter 787 miljoner

Årsomsättningen är 787 miljoner kronor (2017) och fastigheternas bedömda marknadsvärde är 13 698 miljoner kronor (2017). 

Vi är cirka 140 anställda och miljöcertifierade enligt ISO 14001. Dessutom har alla våra fastigheter grön el och miljömärkt fjärrvärme. Vi räknar med att bli klimatneutrala i vår löpande förvaltning 2020.

Underhåll för 100 miljoner

Varje år tar vi emot och åtgärdar närmare 34 000 felanmälningar, svarar på cirka 40 000 telefonsamtal, skriver över 500 nya lägenhetskontrakt och investerar cirka 100 miljoner kronor i underhållsåtgärder. Förvaltaren.se har årligen cirka 300 000 besökare som gör omkring 1,2 miljoner besök.

Dotterbolag

I koncernen Fastighets AB Förvaltaren ingår även dotterbolagen Förvaltaren HBC AB, Förvaltaren Bostadsfastigheter i Sunbyberg AB, Förvaltaren Fastighetsutveckling AB, Förvaltaren Fastighetsutveckling Sundbyberg AB och Förvaltaren Fastighetsutveckling Sundbyberg 2 AB.