Miljö

Vi är miljöcertifierade enligt miljöstandarden ISO 14 001 sedan 2002. Certifikatet är ett kvitto på att vi har ordning och reda i miljöarbetet och att det finns en tydlig plan för ständiga förbättringar.

Som fastighetsägare har vi ett viktigt ansvar, både i det stora och i det lilla. I allt vi gör finns miljöhänsynen med och vi jobbar aktivt med att bli allt bättre. Vi har också en hållbarhetspolicy som är både tuffare och tydligare än tidigare.

Tuffare krav i vår stad

Vi skruvar upp miljöarbetet, framför allt inom koldioxid och energi. Sundbybergs stad har en klimat- och hållbarhetspolicy, med mål som är tuffare än de som EU-kommissionen har satt upp. 2020 ska Sundbyberg ha minskat energianvändningen med 30 procent och koldioxidutsläppen med 40 procent jämfört med 1995. Förvaltaren har även som mål att bli klimatneutrala till 2020.

Tacksamma för förslag

Men du som bor hos oss har också en möjlighet och ett ansvar att vara med och bidra till en bättre miljö. Vi hoppas att du vill hjälpa till. Det handlar inte bara om att spara energi och sortera avfall till vardags.

När du ser eventuella fel och brister i husen som påverkar energianvändningen är vi tacksamma om du anmäler det till oss. Då får vi chans att åtgärda det. Och vi vill väldigt gärna ha dina förslag på hur vi kan bli ännu bättre. 

Vi ser fram emot att få höra från dig!

Desiré Haglund

Miljösamordnare
08-706 90 06
desire.haglund@forvaltaren.se

Wictor Lundkvist

Energispecialist
08-706 90 53
wictor.lundkvist@forvaltaren.se

fakta om ISO 14 001

Den internationella miljö-standarden ISO 14 001 är ett frivilligt verktyg som ska underlätta för företag och organisationer att bedriva ett strukturerat miljöarbete. Standarden innehåller också en plan för ständiga förbättringar av miljöarbetet. Allt för att miljö-arbetet ska bli både långsiktigt och effektivt.