Hållbarhet

Genom att långsiktigt äga, utveckla och förvalta hyresrätter och lokaler bidrar Förvaltaren till en levande och hållbar stad. För oss innebär ansvar och hållbarhet att vi ska utföra vårt uppdrag så att ökade värden skapas för människor, miljö och samhället där vi verkar.

Som vägledning har vi verksamhetsövergripande mål inom följande fyra områden.

  • Ekonomisk hållbarhet – Vi ska generera överskott och avkasting.
  • Ekologisk hållbarhet – Vi ska vara klimatneutrala i den löpande verksamheten och minska vår energianvändning.
  • Social hållbarhet – Vi ska förbättra tryggheten i våra områden.
  • Nöjd Kund-Index – Vi ska ha nöjda bostadshyresgäster.

I vår hållbarhetsredovisning kan du läsa om våra mål och hur vi ligger till gentemot dem. I vår hållbarhetspolicy kan du läsa mer om vårt förhållningssätt. Det är genom dialog och samarbete med våra intressenter, framför allt våra hyresgäster, som vi tillsammans gör framsteg i en hållbar riktning.

Har du frågor om vårt hållbarhetsarbete? Då är du välkommen att kontakta mig.

Wendela Falkenström

Hållbarhetschef
08-706 91 90
wendela.falkenstrom@forvaltaren.se