Renoveringar

Förvaltaren ägs av Sundbybergs stad och bedriver sitt arbete för att skapa social, ekonomisk och ekologisk balans i alla stadsdelar. För att klara det har bolaget en långsiktig plan.

I samband med renoveringar är långsiktigheten särskilt viktig eftersom det som görs i fastigheterna har effekt över lång tid – ofta 50 år eller mer.

Med grund i uppdraget från ägaren agerar Förvaltaren:

Socialt

  • Genom att erbjuda ett pris- och kvalitetsvarierat utbud av hyresbostäder i alla stadsdelar
  • Genom att erbjuda olika nivåer för förbättringar i den egna lägenheten i och med en renovering
  • Genom en utvecklad dialog med hyresgästerna
  • Genom att motverka segregation

Ekonomiskt

  • Bolaget har en marknadsmässig lönsamhet (Allbolagen)
  • Direktavkastningen är årligen 3,5 % +/- 1,0 %

Ekologiskt

  • Energieffektiviseringar i fastigheterna vilket sparar 30 % fram till 2020
  • Förvaltaren är klimatneutralt senast 2030

Plan för fastigheternas utveckling

För att inom ett tiotal år kunna erbjuda fyra olika nivåer i social, ekologisk och ekonomisk balans i alla stadsdelar har Förvaltaren en fastighetsutvecklingsplan. Den uppdateras löpande och beslutas i sin helhet av bolagets styrelse minst en gång varje år.