Störningar

störningar tjej som lyssnar på musik

Det är svårt att trivas om grannarna stör. En del störningar kan bero på missförstånd eller obetänksamhet. Ett tips är att informera dina grannar till exempel innan du ska ha fest.

Visa hänsyn dygnet runt

Sena kvällar, nätter eller tidiga morgnar ska man undvika störande aktiviteter, som borrning, spikning eller musik på hög ljudvolym. Det är viktigt att du visar hänsyn dygnet runt, eftersom det finns de som arbetar nattetid och då sover på dagtid.

Om du blir störd

Om du blir störd så försök i första hand att prata med din granne. Fortsätter störningen är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på 08-706 90 00. Vid störningar på kvällar och helger ringer du 08-706 91 17.

När vi får in anmälningar noterar vi vad som orsakat störningen och när den inträffade. Anmälningarna samlas sedan hos vår Bosociala enhet som därefter kan agera. Vi lämnar aldrig ut namn eller adress på den som anmält en störning. Den som vid upprepade tillfällen stör sina grannar kan få betala kostnader för bland annat väktarutryckning.

Du ansvarar för dina gäster

Du som bor hos oss är ansvarig för störningar som dina gäster orsakar. Det gäller även i allmänna utrymmen i och runt huset och på gården.