Nattvandrare

En av våra viktigaste frågor är att du som hyresgäst ska känna dig trygg och trivas i din stadsdel. Som en del i vårt arbete för ökad trygghet finns nattvandrarna i Tryggt Tugg. Satsningen startade våren 2017 som ett gemensamt initiativ av Förvaltaren och en grupp engagerade medborgare som ville göra något för sitt område. Nu finns nattvandrarna där för dig ute i våra stadsdelar varje fredag- och lördagkväll. 

Nattvandrarnas främsta uppgifter är att fungera som förebilder för ungdomar och samtidigt ge trygghet och medmänskligt stöd.

Flera av nattvandrarna är också uppväxta i olika delar av Sundbyberg och känner många, vilket gör det lätt för dem att skapa kontakt ute på stan. Tryggt Tugg finns dock till för alla och kan hjälpa till med allt från sällskap hem från tunnelbanan till rapportering om trasiga bänkar eller klotter.

lätta att kontakta

I nattvandrarnas arbete ingår att ha kontakt med både privatpersoner och lokala företagare – och det är något de gärna gör. Vill du komma i kontakt med nattvandrarna för att exempelvis berätta om en otrygg plats där de gärna får synas mer, går det bra att kontakta dem på telefonnummer 072-166 24 78.

Arbetstider

Tryggt Tugg jobbar fredagar och lördagar 20.00–24.00 och vid storhelger eller särskilda händelser. De rör sig oftast mellan Rissne, Hallonbergen och Ör, på platser där ungdomar brukar samlas.