Erbjudande om lägenhet

När anmälningstiden för en lägenhet gått ut kommer vi att bjuda in ett antal intresserade med flest köpoäng till visning. Den som väljer att tacka ja och har flest köpoäng är den som har första chans på lägenheten.

Erbjudande och visning

Alla erbjudanden på lägenhet skickar vi via e-post. Därför är det viktigt att vi alltid har en aktuell e-postadress till dig så att du inte missar något.

Om du får ett erbjudande om visning, är det viktigt att du tittar på lägenheten och svarar på erbjudandet, oavsett om du är intresserad eller inte. Du kan dock inte tacka ja till erbjudandet om du inte varit på visningen. Om du inte själv har möjlighet att gå på visning kan du skicka dit ett ombud. Du loggar in på Min sida med ditt personnummer och lösenord för att svara, senast dagen efter visning.

Om du har blivit erbjuden visning och:

  1. inte närvarar på visningen (eller skickar ombud)
  2. tackar nej
  3. inte svarar

...på tre erbjudande efter varandra, så spärras din köplats under sex månader från ditt senaste nej/ej svar/ej närvarande.

Den som väljer att tacka ja och har flest köpoäng är den som har första chans på lägenheten. För att vi ska kunna godkänna någon till en lägenhet är det viktigt att ha goda referenser och ordnad ekonomi.

Om du blivit erbjuden ett kontrakt som du sedan ångrar innan det är undertecknat, spärras du i sex månader och kan inte söka annan lägenhet under denna tid.

Aktuella inkomstuppgifter

Vi kommer att begära in skriftliga inkomstuppgifter, till exempel ett arbetsgivarintyg av den som står först på tur. Se gärna till att ha dina aktuella inkomstuppgifter klara redan till visningen. Om vi inte får in uppgifterna senast dagen efter visning, kommer lägenheten att erbjudas till nästa person i turordningen.

Uppsägningstid

Du har alltid 3 månaders uppsägningstid enligt hyreslagen på den lägenhet som du lämnar och har avtal på. Se villkoren i ditt avtal. Om du tackar ja till ett erbjudande med kort inflyttningstid får du dubbla hyreskostnader.

Det är därför ytterst viktigt att du tar hänsyn till din ekonomi innan du tackar ja till ett erbjudande. Vi förkortar inte någon uppsägningstid på den lägenhet som du lämnar och gör heller inte någon avbetalningsplan för att du får dubbla hyreskostander.