Skip to main content

Om projektet

Snart är det dags att renovera husen på Järnvägsgatan 19–23. De byggdes 1967 och har nu kommit upp i den ålder då många saker börjar bli slitna och fungerar mindre bra.

Under det senaste året har vi kompletterat tidigare besiktningar med ytterligare undersökningar. Det gör att vi har en bra bild av fastighetens tekniska status. Den samlade bilden är att husens stomme, grundläggning, hissar, trapphus och tak är i relativt gott skick.

Hur mår husen?

I övrigt börjar husens tekniska system uppnå sin tekniska livslängd. Det gäller exempelvis vattenledningar och avlopp med begynnande läckage, gamla elledningar samt otillräcklig värme och ventilation. Systemen behöver sannolikt bytas för att kunna serva huset och hyresgästerna i 50 nya år.

Den senaste besiktningen från 2019 visar i övrigt:

 • Fukt i källarväggar med dräneringsbehov
 • Slitna balkonger som behöver förnyas
 • Behov av ny puts på fasader inom fem år
 • Fönstren är för dåliga för att renoveras och behöver bytas
 • Låg standard och slitage i kök och badrum

Dagens krav och förväntningar på avfallshantering, energianvändning, tvättstugor, belysning, inomhusklimat, elsäkerhet, trygghet, utemiljö och bullerdämpning påverkar också behoven av förbättringar i och utanför husen.

SÅ TYCKER DU OM DITT BOENDE

Varje år frågar vi våra hyresgäster vad de tycker om sitt boende. Inför den kommande renoveringen är det värdefullt för oss att veta vad ni boende tycker om huset och den egna lägenheten. Tillsammans med vår egen besiktning är det grunden för kommande förbättringar.

Nedan kan du ta del av kundnöjdheten (NKI) för Ekdungen jämfört med genomsnittet för alla hyresgäster hos oss.

   NBI Järnvägsgatan 19–23  NBI Alla hyresgäster
 Ventilation i lägenhet  52 56
 Lägenhetens storlek  84 79
 Temperaturen inomhus  67 57
 Standard på kök  54 57
 Standard i badrum  48 59
 Trygghet i trapphus  79 74
 Belysning i gemensamma utrymmen  76 78
 Hur hissen fungerar  56 70
 Port och lås i entré  64 68
Järnvägsgatan 19–23
@map:59.366834, 17.949989:map@
 
 • Stadsdel: Duvbo.
 • Adresser: Järnvägsgatan 19–23.
 • Fastigheter: Ekdungen 1.
 • Lägenheter: 102 st.
 • Lokaler: 4 st.
 • Byggstart: Preliminärt våren 2021.
 • Projekt: Renovering.