Tre sorters renovering

Genom att underhålla, renovera och bygga nytt har Förvaltaren en strategi för att kunna erbjuda ett pris- och kvalitetsvarierat utbud av bostäder i alla stadsdelar. Bolaget arbetar med tre sorters renovering.

hållbar renovering

En större hållbar renovering genomförs i fastigheter med sämre teknisk status. Vid dessa renoveringar är en basnivå för förbättringar gemensam för alla lägenheter. I basnivån ingår nytt badrum, nya el- och vattenledningar, nya avloppsstammar, energibesparande åtgärder och annat som bedöms som nödvändigt för huset.

Utöver basnivån får varje hyresgäst möjlighet att göra plusval:

  • Bas + nytt kök
  • Bas + nya ytskikt
  • Bas + nytt kök och nya ytskikt

Med större valfrihet kan den som vill välja lägre standard till en lägre hyra. En större renovering ger ett högre bruksvärde* och en högre hyreshöjning.

Stambyte

Stambyten kan genomföras i fastigheter som i övrigt är i gott tekniskt skick – och där det är möjligt att göra ett stambyte utan att skada köksinredningen. I samband med stambytet görs ibland mindre energieffektiviseringar, exempelvis fönsterbyten. Stambytet ger ett något högre bruksvärde* och medför en mindre hyreshöjning.

Relining

Många av Förvaltarens hus har en teknisk status som gör att de kan erbjuda ett modernt boende i 10-15 år till – med en bibehållen god ekonomi i fastigheten.

Tyvärr är stammarna i huset ofta mer slitna än huset i övrigt. Med så kallad relining kan stammarna tätas inifrån. Därmed kan ett större stambyte eller en robust renovering senareläggas. En relining är att betrakta som underhåll och innebär ingen hyreshöjning.

* Bruksvärdeshyran avgörs av lägenhetens standard, skick och läge.