Byta lägenhet själv

När du som har ett förstahandskontrakt vill byta din lägenhet och själv har hittat någon att byta med, så måste bytet godkännas av oss.

Förutsättningen för bytet är att du avstår från din nuvarande hyresrätt i syfte att skaffa en annan bostad.

SYNNERLIGA SKÄL KRÄVS

Enligt hyreslagen ska du vid ett byte visa att du har synnerliga skäl. Det kan till exempel vara att du på grund av ändrade familjeförhållanden behöver en mindre eller större bostad, ska börja nytt arbete eller studera på annan ort.

Om flera lägenheter är inblandade i bytet måste du lämna in en särskild redogörelse i form av en skiss, som visar vem som övertar vilken lägenhet. Där anger du även kontaktperson och telefonnummer till den nya hyresvärden.

Väljer någon i byteskedjan att säga upp sitt nya hyresavtal kan hela lägenhetsbytet förklaras ogiltigt.

Bytesansökan mellan hyresrätt och bostadsrätt eller villafastighet godkänns enbart om det finns synnerliga skäl enligt hyreslagens praxis. Då ska överlåtelsehandling eller köpeavtal bifogas.

EKONOMI OCH REFERENSER

För att vi ska godkänna en ansökan om lägenhetsbyte är det viktigt att den du/ni vill byta med klarar av hyran och inte har misskött tidigare boenden. Vi kontrollerar alla uppgifter i ansökan.

Den tilltänkta hyresgästen/hyresgästerna ska ha en fast och regelbunden inkomst som står i förhållande till lägenhetens hyra. Det är viktigt att den inkomsten räcker både till hyran och hushållets försörjning. Hushållet ska skriftligen kunna styrka en inkomst minst sex (6) månader framåt räknat från inflyttningsdagen. Som inkomst räknas arbete och kapital, pension, sjukpension, barnpension, a-kassa eller studiemedel. Försörjningsstöd räknas inte som inkomst.

Vi tar alltid en kreditupplysning på den tilltänkta hyresgästen/hyresgästerna och inga betalningsanmärkningar får förekomma.

När vi beräknar hushållets ekonomi följer vi Konsumentverkets budgetkalkyl. Genom att fylla i den kan man snabbt beräkna om hushållet har en tillräcklig inkomst för den tilltänkta lägenhetens hyra.

Vi kontrollerar även referenser från nuvarande hyresvärd (hyresinbetalningar, störningar, boendetid med mera) där inga sena hyresinbetalningar eller störningar får ha förekommit.

BESIKTNING

Innan kontraktsskrivning sker ska lägenheten vara besiktigad. Finns det förändringar eller skador i lägenheten som inte uppfyller våra regler kommer avflyttande hyresgäst att få betala vad det kostar att reparera.

Det finns möjlighet att reparera skadan själv innan avflyttning. Viktigt är då att dessa åtgärder görs fackmannamässigt – med rätt materialval samt snyggt och prydligt utförande. Om inte skadan/skadorna är åtgärdade kommer vi att fakturera avflyttande hyresgäst efter att hyresavtalet upphört.

STÄDNING

Förvaltarens bostadskund ansvarar för att lägehetens alla utrymmen är väl städade avflyttningsdagen. En ordentlig flyttstädning och fönsterputsning ska genomföras. Har du förråd utanför lägenheten ska detta också tömmas och städas.

Det blir ofta en del grovsopor vid flyttning. Du har själv ansvar för att forsla bort dina grovsopor vid avflyttning till närmaste återvinningscentral. Om föreslagen bostadskund påpekar att lägenheten inte är ordentligt städad, ska båda parter själva komma överens.

NYCKLAR

Kontakta kundtjänst för information om nyckelhanteringen vid lägenhetsbyte i din fastighet.

PARKERING OCH FÖRRÅD

Eventuella kontrakt på parkeringsplats och förråd kan inte övertagas. Alla parkeringsplatser och förråd förmedlas via köpoäng på vår hemsida.

DIN KÖPLATS

Om bytet blir godkänt, och du byter inom Förvaltaren, så avslutas din köplats. Kom därför ihåg att registrera dig på nytt. Så fort du tecknar ett nytt avtal inom Förvaltaren så nollställs även poängen. Om du byter externt, det vill säga till en annan hyresvärd än Förvaltaren, så behåller du din köplats och poäng.

Glöm inte att uppdatera din köplats inom 12 månader för att behålla den, detta gör du genom att logga in på Min sida på forvaltaren.se.

ANSÖKAN

Vi behöver upp till tolv veckor för att handlägga ärendet, under förutsättning att ansökan är komplett och innehåller alla bilagor. Under sommarmånaderna, jul och övriga helgdagar kan handläggningstiden bli något längre på grund av lägre bemanning.

BIFOGA RÄTT HANDLINGAR

  • Aktuellt och styrkt arbetsgivarintyg eller motsvarande dokument med inkomstuppgift. Egenföretagares inkomst styrks exempelvis från revisorer, F-skattesedel och preliminär deklaration samt aktuell balans- och resultatrapport.
  • Tre senaste lönespecifikationer.
  • Kopia på den tilltänkta hyresgästens nuvarande hyreskontrakt.

skicka din ansökan till

Fastighets AB Förvaltaren
Box 7510
174 07 Sundbyberg

Eller e-posta den till bostad@forvaltaren.se.