Företagscertifikat

Förvaltarens program för företagscertifikat

Ursprungligt program 2005
Storlek 1 500 Mkr
Löptid <1år
IPA Nordea
Arrangör Nordea
Clearingsystem VPC
                                                      

Emissionsinstitut

Swedbank AB (publ), Large Corporates & Institutions
Stockholm 08-585 900 00

Nordea Markets
Stockholm 08-614 94 79
Göteborg 031-771 65 19
Malmö 040-24 73 00

SEB Merchant Banking, Capital Markets
Stockholm 08-506 231 73, 08-506 231 95
Göteborg 031-774 91 00
Malmö 040-667 69 20