Disk- och tvättmaskin

Du får installera egen tvättmaskin och diskmaskin i lägenheten. Men tänk på att installationen alltid ska göras av en fackman, och att alla fasta elinstallationer ska utföras av behörig elektriker.

Om det uppstår en skada, till exempel en vattenskada, på grund av att en maskin inte är rätt installerad så blir du ersättningsskyldig. Försäkringsbolaget betalar inte heller ut ersättning om det börjat brinna på grund av en felaktig elinstallation utförd av en person som inte är behörig elektriker.

kontakta oss först

För att inte drabbas av onödiga kostnader är det alltid en bra idé att kontakta oss på ditt distriktskontor.