Parkering

Här följer lite information till dig som endera söker parkering eller vill säga upp din parkeringsplats. 

Söker du parkeringsplats?

Vår parkeringsuthyrning är helt internetbaserad och under Min sida kan du se vilka platser som är lediga samt lämna intresse. Det är bara du som bor hos oss som kan söka våra lediga parkeringsplatser, med undantag av de allmänna p-platser i Hallonbergen som administreras av vår samarbetspartner Qpark.

Vill du säga upp din parkering?

Om du önskar säga upp din parkering har du tre månaders uppsägningstid, detsamma gäller för alla typer av hyresavtal i enlighet med Hyreslagens bestämmelser (4§). Se vidare under Hyresavtal nedan.

Hyresavtal

Det är alltid du och eventuell avtalspartner med ett aktuellt lägenhetsavtal som undertecknar hyresavtalet tillsammans. Alla aktuella avtal kommer att redovisas på samma hyresavi.

Parkeringsavtalet är enligt hyreslagen ett sidoavtal till lägenheten. Om du säger upp ditt lägenhetsavtal upphör även eventuella sidoavtal samtidigt.