Snöröjning

När snön kommer kan inte allt skottas undan på en och samma gång. Vi plogar därför undan snön efter två olika prioriteringsklasser och vilken tid på dygnet det snöar.

OM DET SNÖAR DAGTID

Om det snöar under dagen ska områden med första prioritering vara klara efter fem timmar och övriga efter tio timmar.

Vi prioriterar snöröjning och halkbekämpning av gångvägar från kommunal gata, entrévägar fram till entréplaner, till entrétrappor, till ramper och nödutgångar samt till ytor för tillträde till garageportar och parkeringsplatser.

OM DET SNÖAR NATTETID

Vi har valt att även ploga under natten för att så snabbt som möjligt få bort snön och minska risken för att våra hyresgäster behöver halka eller pulsa i snö på morgonen efter.

På områden med första prioritering, så som exempelvis vägar, större gångvägar, parkeringar och gator, ska det vara färdigröjt klockan 07.00 efter att det snöat under natten. På områden med andra prioritering, exempelvis innergårdar, ska det vara klart till klockan 12. 

Snöplogningen kan i vissa fall medföra höga ljud och vi plogar därför alla prioriteringsområden samtidigt på natten. På så vis behöver plogbilarna bara vara närvarande en gång i varje område och du som hyresgäst påverkas då i minsta möjliga utsträckning. 

SÅ MYCKET MÅSTE DET SNÖA

Vi snöröjer när det är minst fem centimeter torr snö eller tre centimeter blötsnö. Halkbekämpning utförs omgående då halkrisk föreligger – och har gjorts i förväg på barmark för bästa resultat. Vi använder 4-6 mm stenflis. Vi saltar undantagsvis och endast vid mycket svår halka. Undantaget är några särskilt utsatta och backiga platser, där vi använder vi en saltblandning.

Där våra fastigheter och kommunens områden överlappar kommer vi överens om vem som röjer och var.