Snöröjning

När snön kommer kan inte allt skottas undan på en och samma gång. Vi har därför delat in våra områden i två prioriteringsklasser.

På områden med första prioritering, så som exempelvis vägar, större gångvägar, parkeringar och gator, ska det vara färdigröjt klockan 07.00 efter att det snöat under natten. På områden med andra prioritering, exempelvis innergårdar, ska det vara klart till klockan 12.

Om det snöar dagtid

Om det snöar under dagen ska områden med första prioritering vara klara efter fem timmar och övriga efter tio timmar.

Vi prioriterar snöröjning och halkbekämpning av gångvägar från kommunal gata, entrévägar fram till entréplaner, till entrétrappor, till ramper och nödutgångar samt till ytor för tillträde till garageportar och parkeringsplatser.

Så mycket måste det snöa

Vi snöröjer när det är minst fem centimeter torr snö eller tre centimeter blötsnö. Halkbekämpning utförs omgående då halkrisk föreligger – och har gjorts i förväg på barmark för bästa resultat. Vi använder 4-6 mm stenflis. Vi saltar undantagsvis och endast vid mycket svår halka. Undantaget är några särskilt utsatta och backiga platser, där vi använder vi en saltblandning.

Där våra fastigheter och kommunens områden överlappar kommer vi överens om vem som röjer och var.