Träfflokal

I våra områden finns träff- och hyresgästlokaler som kan användas till barnkalas, hyresgästträffar, hobbyverksamhet och mycket annat.

Hyresgästföreningen ansvarar för träfflokalerna. Vänd dig i första hand till din lokala hyresgästförening där du bor om du är intresserad av att hyra träfflokalen.

kontaktuppgifter i trapphuset

Information om vem som är kontaktperson och ansvarig för nycklarna finns i ditt trapphus. Om information saknas kontaktar du Hyresgästföreningen på 0771-443 443.

Om det saknas en förening på din gård kan det vara granngårdens förening som sköter bokning och utlämning av nycklar.