Träfflokal

I våra områden finns träff- och hyresgästlokaler som kan användas till barnkalas, hyresgästträffar, hobbyverksamhet och mycket annat.

I dagsläget går det  tyvärr inte att boka och hyra lokalerna.

kontaktuppgifter

Så snart det är möjligt kommer den här informationen att uppdateras med kontaktuppgifter för bokning.