Skip to main content

Projektinfo arkiv

Projektinformation

  • Telefonintervjuer i Rissne under vecka 10-11

    Inom projektet Mo-Bo III undersöker vi hur människor tar sig fram i vardagen och hur framtidens resvanor ser ut. I höstas gjorde vi en första enkät och nu är det dags för nästa steg: intervjuer.

    Läs mer 2021-03-08
  • Hur reser du?

    Förvaltaren och Sundbybergs stad har fått möjligheten att delta i det statliga forskningsprojektet MoBo3 om boende och resvanor. Som en del i projektet vill Förvaltaren utveckla framtidens bostäder och mobilitetslösningar, med start på Skvadronsbacken.

    Läs mer 2020-09-07
Tillbaka