Skip to main content

Om projektet

Förvaltaren och Sundbybergs stad har fått möjligheten att delta i ett statligt forskningsprojekt om boende och resvanor, MoBo3. Som en del i projektet vill Förvaltaren utveckla framtidens bostäder och mobilitetslösningar på Skvadronsbacken i Rissne.

Den senaste tiden har aktualiserat många viktiga framtidsfrågor. Sannolikt kommer vi att resa, arbeta och leva på ett annat sätt framöver.

Flexibilitet och nytänk

På Förvaltaren kan vi se hur nya behov och ny teknik gör samordnade hemleveranser och delningstjänster allt vanligare. Där man allt oftare hyr en bil eller en pryl när man behöver den. Där det finns digitala boxar för hemleverans av varm och kall mat. Där laddplatser för elfordon samt trygga rum för cyklar och barnvagnar är självklarheter. För att ta några exempel.

En lugnare vardag

Kort sagt tror vi på ett enklare livspussel med många vinnare. Kanske mera tid med nära och kära, kanske mera pengar till egna intressen, kanske en lugnare vardag i en tystare och renare miljö. Det finns mycket att vinna.

Hur reser du i dag?

Vi är nyfikna och vill prova möjligheten att skapa något nytt i Rissne. Och vi vill göra det med dig som bor på Skvadronsbacken.
Forskningsprojektet kommer att pågå i tre år. Vi börjar med att lyssna in hur du reser idag – och hur du skulle vilja resa. Dina svar ger en viktig utgångspunkt för nya miljövänliga bostäder och nya smarta mobilitetslösningar i dina kvarter.

På förhand stort tack för dina svar.

Mo-Bo 3
@map:59.37451, 17.94258:map@
 
  • Stadsdel: Rissne.
  • Adress: Skvadronsbacken.
  • Projekt: Statligt forskningsprojekt om nya bostäder och mobilitetslösningar.
  • Parter: Förvaltaren, Sundbybergs stad, KTH, Theory Into Practice , Trivector och Point.
  • Projekt start: 2019.
  • Projekt klart: 2022.